قوانین و مقررات

موارد زیر شامل گارانتی نمیشود :


  1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه ، سقوط ، تماس و یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، آتش و حرارت و نوسانات برق ، رعد و برق و حوادث طبیعی.
  2. صدمات و خرابی ناشی از اتصال نادرست تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار و معیوب.
  3. هر نوع دستکاری ، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال مشخصات دستگاه و یا مفقود شدن کارت ضمانت.
  4. باز شدن و تعمیر دستگاه به هر دلیل توسط افراد غیر مجاز و فاقد صلاحیت.
  5. لوازم جانبی از قبیل آداپتور،کابل و آنتن.